วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตรวจสอบแชร์ลูกโซ่...แจ้งเบาะแส



หากท่านสงสัยธุรกิจที่ท่านทำอยู่ว่าเป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่?...อยากรู้ว่าบริษัทนี้...ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือไม่...?
      สอบถามที่...สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค...(สคบ...) สำนักนายกรัฐมนตรี... ที่อยู่ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.1166 หรือ  www.ocpb.go.th 

เป็นบริษัทซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่..?
   อยากรู้ว่า...บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าล่วงหน้าหรือไม่...สอบถามได้ที่...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า...(ก.ส.ล.) ที่อยู่ 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-6853250 หรือ www.aftc.or.th

เป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่.?
    อยากรู้ว่า...บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่...สอบถามที่...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...(ก.ล.ต.) ที่อยู่ 93/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-6959999, 02-2636499 หรือ www.sec.or.th

เป็นสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่..?
    สอบถามได้ที่...สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา...(อย.) ที่อยู่
88/24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5907000  หรือ  www.fda.moph.go.th

การแจ้งเบาะแส...
การทำธุรกรรมการเงินนอกระบบ..
   พบเห็นการทำธุรกรรมการเงินนอกระบบ...แจ้งเบาะแสได้ที่...กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.022739140,02-2739021, ต่อ 2627-35 หรือ ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร.1359 หรือ  www.mof.go.th/fncrime2004  หรือ สำนักงานทุกจังหวัด

การร้องทุกข์...กล่าวโทษ...กรณีตกเป็นเหยื่อ...ถูกหลอกลวง...และเป็นผู้ได้รับความเสียหาย...
  - ท่านสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยตัวเอง...
  - หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทนได้
เข้าแจ้งความได้ที่..สำนักงานคดีอาญาพิเศษ...กรมสอบสวนคดีพิเศษ..ที่อยู่ 128 หมู่ที่  3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-8319888 ต่อ 4014-5 หรือ  www.dsi.go.th

ถ้าหากคุณสนใจอยากทราบว่า ธุรกิจที่ท่านทำอยู่นั้น..เป็นอย่างไร..เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่..เป็นมันนี่เกมส์รึป่าว...ที่นี้เรามีเคล็ดลับ ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่ชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อขอรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!
 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ทำไมคนฉลาด...ถึงตกเป็นเหยื่อ…แชร์ลูกโซ

ผมเคยเห็นผู้นำของแชร์ลูกโซ่...เป็นระดับ ครูบาอาจารย์ ถึงระดับ ด็อกเตอร์ ....ผมจึงลองมานั่งตรองดู...เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเนี้ย!!! ทำไมคนฉลาดๆ มีการศึกษา ..ถึงได้มายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฏหมายได้...เสียหน้า..เสียตา..เสียชื่อเสียง..เสียเงิน..เสียญาติพี่น้อง เพือนฝูง...


!!!เฮ้อ!!!...แบบนี้จะสมน้ำหน้า..หรือว่า..สงสารเขาดี???คุณผู้อ่านลองช่วยผมคิดดูหน่อยซิคับ...ว่าจะทำแบบไหนดี???


ความจริงแล้ว..สาเหตุหลักๆที่ คนฉลาดตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่...เป็นเพราะ...แชร์ลูกโซ่...ดำเนินธุรกรรม...คล้ายกับธุรกิจขายตรงชนิดที่ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ...หรือผู้มีความรู้เรื่องธุรกิจขายตรงจริงๆ...จะแยกไม่ออก...แยกไม่ออกยังไม่พอ..ยังมีการเถียงคอเป็นเอ็น..ว่าธุรกิจที่ตนทำอยู่นั้นไม่ใช่ลูกโซ่...หรือ..มันนี่เกม..แน่นอน


ทุกคนที่เป็นเหยื่อ...มักเข้าใจว่าตัวเองกำลังทำธุรกิจขายตรง...ไม่ศึกษาให้รู้จริง...ก่อนร่วมลงทุนทำธุรกิจ...ความโลภกลัวจะได้เงินช้ากลัวไม่ทันเพื่อนจึงรีบด่วนตัดสินใจ...ก่อนที่จะตรวจสอบความจริง...


ที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้คือ...สาเหตุที่ทำให้คนฉลาด...ต้องพลาดท่าเสียที...กลโกงของแชร์ลูกโซ่...นำพาครอบครัว...ไปสู่ความหายนะ...ถ้าหากว่า่คุณ..ไม่อยากถูกโกง...ไม่อยากให้ครอบครัวหายนะ...ุคุณต้องรู้จริงเท่านั้น


ถ้าหากคุณสนใจอยากทราบว่า ธุรกิจที่ท่านทำอยู่นั้น..เป็นอย่างไร..เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่..เป็นมันนี่เกมส์รึป่าว...ที่นี้เรามีเคล็ดลับ ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่ชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อขอรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เปรียบเทียบธุรกิจเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่




ธุรกิจเครือข่ายและขายตรงไม่ใช่ธุรกิจต้องห้าม.แต่.ควรศึกษาให้ดีก่อน !!! ไม่เช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อ!!!




แชร์ลูกโซ่...  หมายถึง... รูปแบบการดำเนินธุรกรรมที่มุ่งประสงค์เพื่อหารายได้จากการ ระดมทุน เป็นหลัก...โดยมีการสัญญาในการเข้าร่วมธุรกิจ ที่จะตอบแทนผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าเงินลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการมักจะอ้างถึงการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ต่อๆ ไป เพื่อปันรายได้แจกจ่ายผู้เข้าร่วมธุรกิจ อย่างทั่วถึง แต่ผลของมัน คือ การที่ตอบ แทนผลประโยชน์ในช่วงต้นๆ เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการร่วมธุรกิจต่อ เนื่องจนเมื่อถึงจุดที่ผู้ประกอบการหวังผลในการระดม ทุนสำเร็จแล้ว ก็จะหาทางปิดตัวไปเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายผลประโยชน์ต่อๆ ไป หรืออาจจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าฐานที่เข้ามาหรือผู้เข้าร่วมธุรกิจที่ เข้ามา ในช่วงหลังจะไม่สามารถหมุนเวียนเงินตอบแทนให้กับคนที่มาก่อนได้ ก็จะเริ่มปิดตัวลง

ประเภทของแชร์ลูกโซ่ มีอยู่ 6 ลักษณะ

1.ระบบพีระมิด (Pyramid System) ระบบนี้เน้นการหาสมาชิกรายหัว ..ซึ่งรายได้ของคนที่มาก่อนมาจากการหาสมาชิกของคนใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้น ฐาน หากเกิดการหาสมาชิกขาดช่วงลง สมาชิกที่มาก่อนจะเกิดผลกระทบในด้านรายได้ทันที... ซึ่งแตกต่างจากระบบ MLM ที่ถึงแม้สมาชิกจะเข้ามาไม่มากก็จ่ายผลประโยชน์ตามระบบได้...ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนฐานแต่อย่างใด...เพราะรายได้จะมาจากการขายสินค้าตัวเดิมให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง...ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือระบบพีระมิดนั้น คนที่เข้าร่วมธุรกิจก่อนจะได้เปรียบมากที่สุด คนที่เข้ามาทีหลังไม่มีโอกาสแซงได้เลย

2.ระบบลูกโซ่แบบรู้จบ (Enless Chain System) ระบบนี้เป็นระบบแชร์ลูกโซ่ดี ๆ แต่มีการจบของระบบ... คือ การที่สมาชิกเข้ามาก่อนสามารถรับผลประโยชน์จากสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ...แต่..จำกัดลำดับขั้น ..ถ้าสิ้นสุดขั้นที่กำหนดก็ไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์อีกสมาชิกในระดับถัดลงไป... ก็ขึ้นมารับผลประโยชน์ต่อเป็นรายต่อไป รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ..แต่กำหนดลำดับอย่างชัดเจน คือ... เมื่อเข้ามาครั้งแรกต้องจ่ายให้กับลำดับที่เพิ่งจะมีรายได้ จนกว่าลำดับตัวเองจะถูกดันขึ้นไปรับผลประโยชน์ ข้อสังเกตก็คือระบบนี้ สมาชิกที่มาภายหลังจะเริ่มไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆ... เพราะฐานคนจะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆ การหาสมาชิกจะไม่ทันท่วงทีของการที่จะรับรายได้

3.ระบบลูกบอลหิมะ (Snow Ball System) ระบบนี้คล้ายกับการ Trading ระบบเงิน คือ ...การลงหุ้นในด้านการเงินแล้วแต่สัดส่วนที่จะลงทุน ลงน้อยได้ผลตอบแทนน้อย ลงทุนมากได้ผลตอบแทนมากตามสัดส่วน... การจ่ายผล-ประโยชน์มีเป็นงวดๆ ดังนั้น จะใช้เงินของนักลงทุน มาจ่ายให้กับคนที่ลงทุนก่อน หมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนกว่ารอบที่สัญญาจะหมดไปคล้ายๆ กับลูกหิมะที่ตกจากภูเขาสูงจะหมุนตัวจากลูกเล็กๆ ...จนเป็นก้อนหิมะยักษ์ที่ถล่มหมู่บ้านให้พังพินาศได้เป็นแถบๆ

4.ะบบลูกโซ่ (Chain System) จริงๆ แล้ว ทุกระบบที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นหนึ่งของระบบลูกโซ่อยู่แล้ว ...ดังคำจำกัดความที่ให้ไว้ แต่จะมีลักษณะ ...เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ละระบบ ระบบแชร์ลูกโซ่จะแตกต่างกับระบบข้างต้นก็คือ ...จะไม่มีการจำกัดระยะเวลาตอบแทน และส่วนใหญ่จะให้ข้อตอบแทนที่สูงมากเกินจากการลงทุนเป็นจำนวน 2-5 เท่าขึ้นไป 5. ระบบเกมการเงิน (Money Game System)... ระบบเกมการเงิน คือ การใช้เงินต่อเงิน แต่มีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน

5.ระบบเกมการเงิน (Money Game System). ระบบเกมการเงิน คือ การใช้เงินต่อเงิน แต่มีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน เช่น การสมัครเข้ามาต้องจ่ายเงินให้ผู้แนะนำ.และหาสมาชิกให้ได้เท่าไหร่จึงจะมีค่า.. ตอบแทน.. และการแตกตัวของสมาชิกในเครือข่ายก็จะส่งผลประโยชน์ให้กับ.สมาชิกระดับสูง ตลอดไป ...ซึ่งระบบนี้จะมีลักษณะแผนและการตอบแทนใกล้เคียงกับระบบ MLM มาก แต่ไม่มีสินค้าเท่านั้นเอง ใช้เงินต่อเงินเลย หรือบางครั้งอาจใช้สินค้าชิ้นเล็กๆ บังหน้า หรืออาจเป็นบัตรส่วนลด บัตรอภิสิทธิ์ต่างๆ เช่น ระบบ Pentagono ที่มีคนนำมาเผยแพร่ในเมืองไทยเมื่อปลายปี 41 จากประเทศอิตาลี เป็นต้น

6.ระบบแชร์ลูกโซ่แบบไบนารี่กลายพันธุ์ จริงๆ แล้วระบบไบนารี่ เป็นระบบการตลาดใน .MLM ระบบหนึ่ง แต่การนำเอาระบบไบนารี่.ไปปรับปรุงเป็นแชร์ลูกโซ่นั้นทำได้ง่ายมากกว่าระบบ อื่น เนื่องจากระบบไบนารี่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจ คือ หาสมาชิก แล้วแบ่งซ้าย ขวา เพื่อให้เท่าๆ กัน ซึ่งเมื่อแปลงระบบการจ่ายเงินโดยมีสินค้า บังหน้าเล็กน้อย.ก็สามารถใช้เป็นระบบแชร์ลูกโซ่ได้อย่างแนบเนียนทีเดียว

แชร์ลูกโซ่ต่างจาก. MLM อย่างไร.. คือ ..หากเป็นแชร์ลูกโซ่ตรงๆ ไม่ปรุงแต่ง แปลงกายก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วเข้าใจง่าย เพราะ.มีการล่าหัวคิวหรือลงทุนแล้วรอรับส่วนแบ่งกันตรงไปตรงมาแทบจะไม่มี สินค้าเป็นจริงเป็นจังมากนัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งการแฝงตัวเข้ามาอาศัยระบบ  MLM หากินของบางกลุ่มบางบริษัทนั้น... แนบเนียนเกินกว่าจะมองกันอย่างธรรมดาๆ แต่ต้องมองอย่างชนิดที่ต้องเรียกว่า แยกแยะกันเป็นส่วนๆ  



เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ได้พัฒนาไปมากกว่าแชร์ลูกโซ่ธรรมดาด้วยการทำทีว่า เป็น MLM ของแท้แต่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ดูผิวเผินเหมือนไม่ใช่การระดมเงิน หรือหลอกล่อดึงผลประโยชน์ แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นการดึงเม็ดเงินโดยผ่านกระบวนการสมาชิก ด้วยการจ่ายผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริงทางธุรกิจ เพราะไม่ได้มีเจตนาจะขายสินค้า อย่างเป็นธรรม จึงกลายเป็นกลุ่มที่ทำในรูปของระบบพีระมิดหรือแชร์ลูกโซ่
 
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทาง Give and rich ต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจเครือข่ายและขายตรงไม่ใช่ธุรกิจต้องห้าม ...แต่สิ่งที่ไม่ดีที่ออกมานั้น เป็นเพียงการกระทำของผู้ที่ชอบในการฉ้อโกงเพื่อหากำไรเข้ากระเป๋า โดยไม่คิดถึงผู้อื่น ทั้งยังทำให้ธุรกิจเครือข่ายและขายตรงต้องเสื่อมเสียตามไป

 
 


วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ทำธุรกิจMLMออนไลน์ให้สำเร็จ

 ทำธุรกิจMLMออนไลน์ให้สำเร็จ
 
     ในธุรกิจMLM ออนไลน์ ...คุณไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือคนจำนวนมาก...เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ.... ปัจจุบันมีหลายทางธุรกิจให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต....เพื่อสร้างรายได้ให้กับคุณ.... คุณควรเลือกธุรกิจ ที่ มี แนวโน้มและความเป็นไปได้ให้มากที่สุด....เพื่อรายได้จำนวนมหาศาลที่ คุณควรจะได้ ในโลกอินเตอร์เน็ต...

    สิ่งแรกที่คุณต้องเลือกเพื่อการดำเนินธุรกิจ MLM ออนไลน์...คือ...บริษัท MLM ที่ คุณเลือกต้องส่งเสริมระบบการส่ง สินค้า และ บริการ...ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ ในโลกของอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจ MLMออนไลน์ เหมาะสำหรับคน ผู้ที่ ต้องการ เปลี่ยนแปลงชีวิต...ส่วนที่ดีที่สุดของออนไลน์ MLM คือ คุณมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวที่คุณรัก...คงไม่มีใครที่อยากจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจแต่แลกด้วยความล้มเหลวของครอบครัว…ถูกต้องไหมคับ

ประโยชน์ ของ Online MLM

   ออนไลน์ MLM ให้ โอกาส อัน ยิ่ง ใหญ่ สำหรับ นัก การ ตลาด ออนไลน์ ที่ ต้องการมี ราย ได้ จาก การ ตลาด และ บริการ ผ่าน อินเทอร์เน็ต. ผู้ ที่ มี ความ ต้องการ ที่ แน่วแน่ สำหรับการเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ โปรแกรม ออนไลน์ MLM จะ ได้ รับสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิต คือ อิสระภาพทางด้านการเงินและเวลา ที่แท้จริง

   ธุรกิจ MLM ออนไลน์ เป็น วิธีที่เหมาะในการ สร้าง รายได้ที่น่าพอใจโดย ไม่มีการบังคับหรือการ Motivate ใดๆนอก เหนือ จาก ความ สำเร็จ...จากการให้ความรู้ในธุรกิจออนไลน์ และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับดาวน์ไลน์ที่ทำงานภายใต้พวกเขา.
ดัง นั้นธุรกิจออนไลน์ MLM...ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้คนได้ รับราย ได้จากการสร้างทีมของตนเอง แต่ ยัง สอนและสร้างนักธุรกิจออนไลน์ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย...นี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ ออนไลน์ MLM

   ในธุรกิจออนไลน์ MLM ทั่วไป...ผู้ที่ต้องการเรียนรู้จะต้องเป็นสมาชิก ของ บริษัทนั้นก่อน ถึงจะดำเนินการสอน...แต่ที่นี่คุณไม่จำเป็นต้อง จ่ายเงิน ในการเข้ามาเรียนรู้ คุณสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ระบบได้ทุกๆวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

วิธีการสร้างรายได้

   เริ่มด้วยคุณต้องสร้าง เว็บไซต์ ของ คุณ... ไม่ใช่ การ Spam e-mail ผ่านอินเทอร์เน็ต...ดังนั้น เพื่อ ดึงดูดผู้มุ่งหวัง... คุณต้อง โฆษณา ผลิตภัณฑ์และระบบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด…ถ้าหากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซด์ของคุณ...เรามี E-Book แจกให้คุณฟรี...เพียงคุณกรอกชื่อและอีเมล์ของคุณด้านล่างนี้...เพื่อธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน็ต...ของคุณ

ยุคทองของธุรกิจออนไลน์มาถึงแล้ว

ยุคทองของธุรกิจออนไลน์มาถึงแล้ว!!!!

ทุกวันนี้ ผู้คนมากมายอยากทำธุรกิจออนไลน์ โดยใช้เงินลงทุนน้อย ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนอกบ้าน แถมยังได้กำไรงาม ถ้ามีความเชี่ยวชาญ

และประเด็นสำคัญมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับ

คำว่า ความเชี่ยวชาญ !!

มี ผู้คนมากมาย ที่ยังมองว่า ธุรกิจออนไลน์ เป็นเรื่องง่ายๆ แค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต ทำเว็บไซต์ซักเว็บนึง แล้วผู้คนก็หลั่งไหลแห่กันเข้ามาในเว็บของคุณอย่างล้นหลาม..!

ให้ตายเถอะ ! คุณกำลังทำธุรกิจ หรือ กำลัง"ฝันกลางวัน"กันแน่ครับเนี่ย ??

ผม อยากให้พวกเรามองธุรกิจออนไลน์ เป็นธุรกิจจริงๆครับ เหมือนกับที่เรามองธุรกิจใหญ่ๆทั่วๆไปนั่นแหละครับ เพราะความจริงแล้ว ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดครับ เหตุเพราะมันไม่มีขอบเขต ไม่มีพรหมแดน และไม่มีความต่างในเรื่องของเวลา

แต่เรามักจะมองมัน เป็นธุรกิจเล็กๆ ก็เพราะเรายึดติดอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็น คือ ห้องที่เราอยู่ คอมพ์เครื่องหนึ่งกับอินเตอร์เน็ต ไม่มีออฟฟิศใหญ่โตหรูหรา ลูกค้าอยู่ตรงไหน ก็ไม่รู้ มองไม่เห็น นี่แหละครับ คือ วิสัยทัศน์ที่เราต้องปรับแก้

ถ้าวันใดที่คุณมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่มรู้สึกจริงๆ ว่าคุณกำลังมองดูโลกทั้งใบอยู่ คุณเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่า กำลังมองดูชึวิตของมนุษย์ทุกคน ที่กำลังดำเนินไป ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้น วันนั้นแหละครับ คือ วันที่คุณพร้อมแล้ว ที่จะทำธุรกิจออนไลน์จริงๆ

แต่คุณจะพร้อมได้ ก็ต้องเกิดจากการเริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง เท่านั้นครับ

ความพร้อม จะเกิดขึ้นได้ จากการเรียนรู้และลงมือทำ เท่านั้น


ถ้า คุณทำมันแบบเล่นๆ คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเล่นๆ ถ้าคุณทำมันอย่างทุ่มเท ถวายชีวิต คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบ"เปลี่ยนชีวิต"เปลี่ยนโชคชะตากันไปเลยทีเดียว
ทุกอย่างอยู่ ที่คุณครับ อินเตอร์เน็ตเป็นโลกแห่งโอกาส และเป็นโอกาสที่ไม่มีวันหมดสิ้นด้วย อยู่ที่คุณจะมองเห็นมันเป็นโอกาสหรืออากาศ แล้วอยู่ที่ตัวคุณจะเริ่มจริงจังกับมันวันไหน วันที่คุณเริ่ม"นับหนึ่ง"อย่างจริงจัง วันนั้น คือ วันที่ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ ฟันธง!!!

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจออนไลน์ สำหรับผมแล้ว มันคือสิ่งเดียวกัน คำว่า internetwork ซึ่งผสมคำว่า internet กับ network เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนว่า ธุรกิจเครือข่าย คือสิ่งที่เหมาะสมกับโลกอินเตอร์เน็ต อย่างไม่อาจแยกจากกันได้

และ แน่นอนครับว่า ความรู้ในการทำธุรกิจเครือข่ายแบบออนไลน์ ย่อมแตกต่างจากการทำธุรกิจเครือข่ายแบบออฟไลน์ อย่างสิ้นเชิง เพราะคุณต้องเข้าใจการทำตลาดเชิงรับ ไม่ใช่เชิงรุก หรือ พูดง่ายๆว่า คุณต้องเชี่ยวชาญการดึงดูดผู้คนเข้ามาสู่โลกของคุณในอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง..


ความรู้ดีๆ มีไว้สำหรับแบ่งกันครับ.. หากเพื่อนๆสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ผมมี E-book สุดยอดเคล็ดวิชา ที่ชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" มอบให้กับเพื่อนๆ ไปศึกษาด้วยตนเอง ฟรี.. เพียงเพื่อนๆกรอก ชื่อ-อีเมล์ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้!!!..