วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

Social Network 2010

     จากการวิเคราะห์จาก Google insight ตลาดธุรกิจออนไลน์ปี 2010 จะยิ่งมีคนเข้ามามากขึ้น....ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารทีำไร้ขีดจำกัด.....และแนวโน้มของผู้คนบนโลกที่ใช้อินเตอร์เน็ตมีเพิ่มสูงมากขึ้นเป็นทวีคูณ....ปีที่ผ่านมา สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น.....โดยในต่างประเทศสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

     ในปี 2010 นี้เป็นปีที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอย แต่ในโลกของวงการอินเทอร์เน็ตกลับไม่ได้ถดถอยลงเลย....สังเกตุได้จากในปีทีผ่านมา Social Network เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายๆ คน แต่ในปี 2010 นี้ Social Network จะเข้ามามีบทบาท และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่ออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ facebook, twitter เราจะเริ่มเห็นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจะมาจากเว็บประเภท Social Network หรือ Blog กันมากขึ้น

      การทำธุรกิจออนไลน์ จะเริ่มมีการขับเคลื่อนจากเว็บทั่วไป ลงมาสู่เว็บ Social network เพราะในโลกของ social network คุณมีพลังและความสามารถในการควบคุมข้อมูลทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ และราจะได้เริ่มเห็นการทำธุรกิจผ่าน Social network เกิดขึ้นกันมากขึ้น


      ตอนนี้ Social Network เป็นสิ่งที่คนหันมาใช้กันเยอะมาก เรามาวิเคราะห์กันดู ว่าในอนาคตของ Social Network มันจะเป็นยังไงบ้าง

  -Network จะขยายกว้างมากขึ้นทำให้รองรับนจากทั่วโลกได้เยอะขึ้น

  -ช่องทางการเข้าถึง Internet มีเพิ่มมากขึ้น และง่ายขึ้น เช่น การใช้มือถือหรือ Blackberry ในการเข้าเว็บไซด์หรือเขียนบล็อค

  -จะ Automatic เพิ่มมากขึ้น เช่น เพียงเปิดมือถือก็สามารถเข้าสู่โลกของ Social Network ได้ทันที

  -จะฉลาดมากขึ้น จะเริ่มสามารถ "เข้าใจ" และ "วิเคราะห์" พฤติกรรมคนใน Social Network ได้ดีมากขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าถึง และเข้าใจถึงพฤติกรรมของแต่ละคนได้มากขึ้น

  - จะเกิดสังคมเล็กๆ ซ้อนทับในสังคมใหญ่ๆ อีกที เช่นจะเกิดการสร้างสังคมย่อยเกิดขึ้นในสังคม social network ใหญ่ๆ อีกทีเช่น จะเกิด social network เล็กๆ ย่อยๆ ใน facebook อีกทีโดยมี application หรือ service เข้ามาช่วยทำให้เกิดได้ง่ายมากขึ้น


       จากการวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าธุรกิจออนไลน์ในปี 2010 จะเติบโตมาก...การทำธุรกิจออนไลน์ในปีนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง....Give And Rich...เป็นทีมงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์....สำหรับผู้ที่ต้องการเีรียนรู้และต้องการที่จะเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์.....คลิกที่นี้เพื่อรับ e-book ฟรี....เพื่อความสำเร็จในธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตของท่าน