วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เปรียบเทียบธุรกิจเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่
ธุรกิจเครือข่ายและขายตรงไม่ใช่ธุรกิจต้องห้าม.แต่.ควรศึกษาให้ดีก่อน !!! ไม่เช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อ!!!
แชร์ลูกโซ่...  หมายถึง... รูปแบบการดำเนินธุรกรรมที่มุ่งประสงค์เพื่อหารายได้จากการ ระดมทุน เป็นหลัก...โดยมีการสัญญาในการเข้าร่วมธุรกิจ ที่จะตอบแทนผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าเงินลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการมักจะอ้างถึงการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ต่อๆ ไป เพื่อปันรายได้แจกจ่ายผู้เข้าร่วมธุรกิจ อย่างทั่วถึง แต่ผลของมัน คือ การที่ตอบ แทนผลประโยชน์ในช่วงต้นๆ เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการร่วมธุรกิจต่อ เนื่องจนเมื่อถึงจุดที่ผู้ประกอบการหวังผลในการระดม ทุนสำเร็จแล้ว ก็จะหาทางปิดตัวไปเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายผลประโยชน์ต่อๆ ไป หรืออาจจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าฐานที่เข้ามาหรือผู้เข้าร่วมธุรกิจที่ เข้ามา ในช่วงหลังจะไม่สามารถหมุนเวียนเงินตอบแทนให้กับคนที่มาก่อนได้ ก็จะเริ่มปิดตัวลง

ประเภทของแชร์ลูกโซ่ มีอยู่ 6 ลักษณะ

1.ระบบพีระมิด (Pyramid System) ระบบนี้เน้นการหาสมาชิกรายหัว ..ซึ่งรายได้ของคนที่มาก่อนมาจากการหาสมาชิกของคนใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้น ฐาน หากเกิดการหาสมาชิกขาดช่วงลง สมาชิกที่มาก่อนจะเกิดผลกระทบในด้านรายได้ทันที... ซึ่งแตกต่างจากระบบ MLM ที่ถึงแม้สมาชิกจะเข้ามาไม่มากก็จ่ายผลประโยชน์ตามระบบได้...ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนฐานแต่อย่างใด...เพราะรายได้จะมาจากการขายสินค้าตัวเดิมให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง...ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือระบบพีระมิดนั้น คนที่เข้าร่วมธุรกิจก่อนจะได้เปรียบมากที่สุด คนที่เข้ามาทีหลังไม่มีโอกาสแซงได้เลย

2.ระบบลูกโซ่แบบรู้จบ (Enless Chain System) ระบบนี้เป็นระบบแชร์ลูกโซ่ดี ๆ แต่มีการจบของระบบ... คือ การที่สมาชิกเข้ามาก่อนสามารถรับผลประโยชน์จากสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ...แต่..จำกัดลำดับขั้น ..ถ้าสิ้นสุดขั้นที่กำหนดก็ไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์อีกสมาชิกในระดับถัดลงไป... ก็ขึ้นมารับผลประโยชน์ต่อเป็นรายต่อไป รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ..แต่กำหนดลำดับอย่างชัดเจน คือ... เมื่อเข้ามาครั้งแรกต้องจ่ายให้กับลำดับที่เพิ่งจะมีรายได้ จนกว่าลำดับตัวเองจะถูกดันขึ้นไปรับผลประโยชน์ ข้อสังเกตก็คือระบบนี้ สมาชิกที่มาภายหลังจะเริ่มไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆ... เพราะฐานคนจะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆ การหาสมาชิกจะไม่ทันท่วงทีของการที่จะรับรายได้

3.ระบบลูกบอลหิมะ (Snow Ball System) ระบบนี้คล้ายกับการ Trading ระบบเงิน คือ ...การลงหุ้นในด้านการเงินแล้วแต่สัดส่วนที่จะลงทุน ลงน้อยได้ผลตอบแทนน้อย ลงทุนมากได้ผลตอบแทนมากตามสัดส่วน... การจ่ายผล-ประโยชน์มีเป็นงวดๆ ดังนั้น จะใช้เงินของนักลงทุน มาจ่ายให้กับคนที่ลงทุนก่อน หมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนกว่ารอบที่สัญญาจะหมดไปคล้ายๆ กับลูกหิมะที่ตกจากภูเขาสูงจะหมุนตัวจากลูกเล็กๆ ...จนเป็นก้อนหิมะยักษ์ที่ถล่มหมู่บ้านให้พังพินาศได้เป็นแถบๆ

4.ะบบลูกโซ่ (Chain System) จริงๆ แล้ว ทุกระบบที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นหนึ่งของระบบลูกโซ่อยู่แล้ว ...ดังคำจำกัดความที่ให้ไว้ แต่จะมีลักษณะ ...เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ละระบบ ระบบแชร์ลูกโซ่จะแตกต่างกับระบบข้างต้นก็คือ ...จะไม่มีการจำกัดระยะเวลาตอบแทน และส่วนใหญ่จะให้ข้อตอบแทนที่สูงมากเกินจากการลงทุนเป็นจำนวน 2-5 เท่าขึ้นไป 5. ระบบเกมการเงิน (Money Game System)... ระบบเกมการเงิน คือ การใช้เงินต่อเงิน แต่มีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน

5.ระบบเกมการเงิน (Money Game System). ระบบเกมการเงิน คือ การใช้เงินต่อเงิน แต่มีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน เช่น การสมัครเข้ามาต้องจ่ายเงินให้ผู้แนะนำ.และหาสมาชิกให้ได้เท่าไหร่จึงจะมีค่า.. ตอบแทน.. และการแตกตัวของสมาชิกในเครือข่ายก็จะส่งผลประโยชน์ให้กับ.สมาชิกระดับสูง ตลอดไป ...ซึ่งระบบนี้จะมีลักษณะแผนและการตอบแทนใกล้เคียงกับระบบ MLM มาก แต่ไม่มีสินค้าเท่านั้นเอง ใช้เงินต่อเงินเลย หรือบางครั้งอาจใช้สินค้าชิ้นเล็กๆ บังหน้า หรืออาจเป็นบัตรส่วนลด บัตรอภิสิทธิ์ต่างๆ เช่น ระบบ Pentagono ที่มีคนนำมาเผยแพร่ในเมืองไทยเมื่อปลายปี 41 จากประเทศอิตาลี เป็นต้น

6.ระบบแชร์ลูกโซ่แบบไบนารี่กลายพันธุ์ จริงๆ แล้วระบบไบนารี่ เป็นระบบการตลาดใน .MLM ระบบหนึ่ง แต่การนำเอาระบบไบนารี่.ไปปรับปรุงเป็นแชร์ลูกโซ่นั้นทำได้ง่ายมากกว่าระบบ อื่น เนื่องจากระบบไบนารี่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจ คือ หาสมาชิก แล้วแบ่งซ้าย ขวา เพื่อให้เท่าๆ กัน ซึ่งเมื่อแปลงระบบการจ่ายเงินโดยมีสินค้า บังหน้าเล็กน้อย.ก็สามารถใช้เป็นระบบแชร์ลูกโซ่ได้อย่างแนบเนียนทีเดียว

แชร์ลูกโซ่ต่างจาก. MLM อย่างไร.. คือ ..หากเป็นแชร์ลูกโซ่ตรงๆ ไม่ปรุงแต่ง แปลงกายก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วเข้าใจง่าย เพราะ.มีการล่าหัวคิวหรือลงทุนแล้วรอรับส่วนแบ่งกันตรงไปตรงมาแทบจะไม่มี สินค้าเป็นจริงเป็นจังมากนัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งการแฝงตัวเข้ามาอาศัยระบบ  MLM หากินของบางกลุ่มบางบริษัทนั้น... แนบเนียนเกินกว่าจะมองกันอย่างธรรมดาๆ แต่ต้องมองอย่างชนิดที่ต้องเรียกว่า แยกแยะกันเป็นส่วนๆ  เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ได้พัฒนาไปมากกว่าแชร์ลูกโซ่ธรรมดาด้วยการทำทีว่า เป็น MLM ของแท้แต่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ดูผิวเผินเหมือนไม่ใช่การระดมเงิน หรือหลอกล่อดึงผลประโยชน์ แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นการดึงเม็ดเงินโดยผ่านกระบวนการสมาชิก ด้วยการจ่ายผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริงทางธุรกิจ เพราะไม่ได้มีเจตนาจะขายสินค้า อย่างเป็นธรรม จึงกลายเป็นกลุ่มที่ทำในรูปของระบบพีระมิดหรือแชร์ลูกโซ่
 
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทาง Give and rich ต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจเครือข่ายและขายตรงไม่ใช่ธุรกิจต้องห้าม ...แต่สิ่งที่ไม่ดีที่ออกมานั้น เป็นเพียงการกระทำของผู้ที่ชอบในการฉ้อโกงเพื่อหากำไรเข้ากระเป๋า โดยไม่คิดถึงผู้อื่น ทั้งยังทำให้ธุรกิจเครือข่ายและขายตรงต้องเสื่อมเสียตามไป

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น